شرح الدروس المهمة لعامة الأمة

Important Lessons For Every Muslim

  • Lesson 1 (P17-P22) Surat Al-Fatihah Part 1
  • Lesson 2 (P22-P25) Surat Al-Fatihah Part 2
  • Lesson 3 (P26-P31) Surat Az-Zalzalah
  • Lesson 4 (P32-P35) Surat Al-‘Adiyat
  • Lesson 5 (P36-P39) Surat Al-Qari’ah
  • Lesson 6 (P40-P45) Surat At-Takathur
  • Lesson 7 (P46-P49) Surat Al-‘Asr
  • Lesson 8 (P50-P53) Surat Al-Humazah
  • Lesson 9 (P54-P61) Surat Al-Fil & Surah Quraish